Klantenservice Disclaimer

Klantenservice Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door Fiona de Lange met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Fiona de Lange verstrekt door middel van deze website louter informatie over de diensten die door Fiona de Lange worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Fiona de Lange aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Fiona de Lange aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Fiona de Lange opgenomen informatie en arrangementen.

Hoewel Fiona de Lange alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Fiona de Lange niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door Fiona de Lange worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Fiona de Lange uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Fiona de Lange worden onderhouden wordt afgewezen.

Heeft u vragen?
Neem gerust contact met mij op via: